Stichting Monumentenbehoud Groede:

 

Bestuur:††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Voorzitter: De heer A.P.J. Oosterling

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Secretaris: Mevrouw C. Oosterling-Versluis

 

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Penningmeester: Mevrouw P.M.P. Hartgers-Wagener

 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies.

 

Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden en vrijwilligers.

 

 

 

Stichting Monumentenbehoud stelt zich ten doel het Lutherse Kerk gebouw onderhouds technisch in een zo optimaal mogelijke staat te houden en het interieur zo in te richten en te onderhouden, dat optimale exploitatie mogelijk is. Exploitatie geschiedt door en in samenwerking met Stichting Groede (bezoekersformule Het Vlaemsche Erfgoed)


Huidige situatie

De Lutherse Kerk van Groede is het enige kerkgebouw in Zeeland waar de geschiedenis van de Lutheranen onder de aandacht wordt gebracht.
In een permanente tentoonstelling wordt de geschiedenis van de hierheen gevluchte Lutheranen belicht† en wordt liturgisch vaatwerk uit gesloten Lutherse kerken in Zeeland getoond.Daarvoor zijn beveiligde vitrines aangeschaft. Ook is een inbraakalarm in het gebouw geinstalleerd.

In de Grote (voormalig† Hervormde) Kerk aan de Markt wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van destijds hierheen gevluchte Hugenoten.
In een groepsarrangement van museum Het Vlaemsche Erfgoed kunnen groepen met een gids beide kerken bezoeken.

De Lutherse Kerk wordt ook gebruikt voor groepsontvangsten en culturele evenementen zoals lezingen, concerten en educatieve activiteiten (schoolgroepen).

In het zomerseizoen wordt actief samengewerkt met natuurbeschermingsvereniging Het Duumpje, die observaties doet bij de in het dak van de kerk aanwezige
gierzwaluwenkolonie.

Plannen 2016 2018

2016-2017:: Voor het komende jaar beoogt het bestuur digitale beeld- en geluid informatie te implementeren, die de bezoekwaarde aan het gebouw verhoogt en de informatie over de rijke vluchtelingen geschiedenis van Groede verdiept.
Ook zal qua onderhoud het advies van Monumentenwacht worden uitgevoerd. Er zal schilderwerk verricht worden.
2017-2018: Eerder genoemde twee kerken zullen een plaats krijgen in een plan, dat met ict middelen de geschiedenis van Groede voor de toeristische bezoeker zal ontvouwen.

2017 - 2018- ??: Verder zal gezocht worden naar mogelijkheden om aanpassingen te doen in het gebouw die een efficiŽnter gebruik mogelijk maken waar het gaat om catering (serveren van koffie/thee/glas) en die een beter gebruik van de niet-historische ruimtes tot gevolg zullen hebben (onderbrengen van historische bibliotheek, werkruimte digitalisering museumcollecties en kantoor stichting).

Het plaatsen van een klein balustrade orgel blijft als project ťťn van de wensen van het bestuur.

Met dit geheel van plannen denkt† het bestuur een verdere positieve aandacht voor en gebruik van het kerkgebouw te stimuleren en de rol van het gebouw in Cultureel Groede te versterken.†

De Lutherse Kerk is een beschermd monument, dat per jaar een kleine bijdrage van het rijk ontvangt voor onderhoud gebouw.
Voor vernieuwing en ontwikkeling wordt een beroep gedaan op sponsoren.†