Stichting Monumentenbehoud Groede:

 

Bestuur:                                              Voorzitter: De heer A.P.J. Oosterling

 

                                                             Secretaris: Mevrouw C. Oosterling-Versluis

 

                                                             Penningmeester: Mevrouw P.M.P. Hartgers-Wagener

 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies.

 

Er worden geen beloningen uitgekeerd aan bestuursleden en vrijwilligers.

 

 

 

Stichting Monumentenbehoud stelt zich ten doel het Lutherse Kerk gebouw onderhouds technisch in een zo optimaal mogelijke staat te houden en het interieur zo in te richten en te onderhouden, dat optimale exploitatie mogelijk is. Exploitatie geschiedt door en in samenwerking met Stichting Groede (bezoekersformule Het Vlaemsche Erfgoed)


Huidige situatie

De Lutherse Kerk van Groede is het enige kerkgebouw in Zeeland waar de geschiedenis van de Lutheranen onder de aandacht wordt gebracht.
In een permanente tentoonstelling wordt de geschiedenis van de hierheen gevluchte Lutheranen belicht  en wordt liturgisch vaatwerk uit gesloten Lutherse kerken in Zeeland getoond.Daarvoor zijn beveiligde vitrines aangeschaft. Ook is een inbraakalarm in het gebouw geinstalleerd.

In de Grote (voormalig  Hervormde) Kerk aan de Markt wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van destijds hierheen gevluchte Hugenoten.
In een groepsarrangement van museum Het Vlaemsche Erfgoed kunnen groepen met een gids beide kerken bezoeken.

De Lutherse Kerk wordt ook gebruikt voor groepsontvangsten en culturele evenementen zoals lezingen, concerten en educatieve activiteiten (schoolgroepen).

In het zomerseizoen wordt actief samengewerkt met natuurbeschermingsvereniging Het Duumpje, die observaties doet bij de in het dak van de kerk aanwezige gierzwaluwenkolonie.


De Lutherse Kerk is een beschermd monument, dat per jaar een kleine bijdrage van het rijk ontvangt voor onderhoud gebouw.
Voor vernieuwing en ontwikkeling wordt een beroep gedaan op sponsoren.