Stichting  Groede:

 

Bestuur:                                              Voorzitter: De heer A.P.J. Oosterling

 

                                                             Secretaris: Mevrouw C. Oosterling-Versluis

 

                                                             Penningmeester: Mevrouw P.M.P. Hartgers-Wagener

 

                                                            

 

 

De bestuursfuncties zijn onbezoldigde functies.